Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w serwisie ekoflos.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest Ekoflos Sp.z.o.o., ul. Sosnowa 4c, 43-195 Mikołów, NIP: 6351870528, REGON: 528285672, KRS: 0001095946.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną związanych z korzystaniem z serwisu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. realizacji bieżącej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  6. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  7. statystycznym dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
  1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
  2. w przypadku danych osobowych stron i reprezentantów stron umów przez okres 5 pełnych lat licząc od roku następującego po roku wygaśnięcia umowy cywilno-prawnej; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją korespondencji – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przyjęcia i obiegu korespondencji; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo wydłużony w przypadku kiedy przetwarzane dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach statystycznych do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania danych osobowych.
 6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np. operatorom pocztowych, podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.

Pliki cookie

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputerze, tablecie, smartfonie) podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Pomagają one Serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika przy kolejnych wizytach, zapewniając bardziej spersonalizowane doświadczenia oraz usprawniając funkcjonowanie Serwisu.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie zgodnie z tą polityką.
 3. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Ekoflos Sp.z.o.o., ul. Sosnowa 4c, 43-195 Mikołów, NIP: 6351870528, REGON: 528285672, KRS: 0001095946.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies następujących rodzajów:
  1. Niezbędne – pliki cookie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Bez nich witryna nie będzie działać w zamierzony sposób.Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
  2. Funkcjonalne – umożliwiają Serwisowi zapamiętywanie wyborów dokonanych przez Użytkownika (takich jak język, waluta czy region) oraz zapewniają bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak zapamiętywanie zawartości koszyka pomiędzy sesjami.
  3. Analityczne – służą do zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z Serwisem. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
  4. Wydajnościowe – służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
  5. Reklamowe – te pliki cookie są używane do dostarczania reklam bardziej dostosowanych do zainteresowań Użytkownika. Mogą być również używane do ograniczania liczby wyświetleń danej reklamy oraz do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych.
 5. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z serwisu internetowego w następujących celach:
  1. Zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
  2. Ułatwienia nawigacji oraz zapewnienia bezproblemowego korzystania z Serwisu.
  3. Analizy ruchu w Serwisie w celu jego ulepszania.
  4. Zapamiętywania preferencji zakupowych Użytkowników oraz zawartości koszyka.
  5. Dostarczania treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkowników.
 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookie. Można to zrobić poprzez:
  1. Narzędzie do zarządzania plikami cookie dostępne w Serwisie, które umożliwia akceptację lub odrzucenie określonych rodzajów plików cookies.
  2. Za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia). Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 7. Administrator może korzystać w serwisie internetowym z usług analitycznych (takich jak Google Analytics,  Meta Pixel). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę serwisu internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w serwisie internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących serwis internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie serwisu internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.